Opinie i ekspertyzy techniczne

Wykonujemy opinie techniczne mające na celu wstępną diagnozę usterek występujących w budynku lub jego części. Przeprowadzona przez Nas opinia określa możliwe przyczyny wystąpienia usterek oraz przedstawia zakres prac naprawczych do wykonania w zakresie dalszej szczegółowej diagnozy lub usunięcia uszkodzeń. Całe opracowanie opiera się na wiedzy i doświadczeniu inżynierów, oględzin obiektu, przeprowadzonych badań, pomiarów oraz udostępnionej przez klienta dokumentacji.

Opinie są sporządzane przez ekspertów posiadających odpowiednie uprawnienia i wykonane w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.

Posiadany bogate doświadczenie w wykonywaniu opinii na rzecz inwestorów zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych.

Ekspertyzy techniczne przedstawiają ocenę stanu technicznego budynku lub jego części. Podstawą opracowania są przeprowadzone badania lub obliczenia wytrzymałościowe oraz wizja lokalna doświadczonego inżyniera. Celem ekspertyzy jest przedstawienie szczegółowo przyczyny problemu oraz sformułowanie zakresu prac niezbędnych do wykonania napraw lub przebudowy budynku oraz określenie ich kosztów.

Ekspertyzy wykonują inżynierowie posiadający odpowiednie uprawnienia i są wykonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i techniczne.

Przy wykonywaniu ekspertyz wykorzystujemy między innymi:

  • urządzenia termowizyjne
  • pomiary wilgotnościowe
  • badania specjalistyczne
  • pomiary do analizy badanej konstrukcji budynku bądź jego części

Współpracują z nami

Projekt i wykonanie: Coolbrand