Przeglądy budowlane

Przeglądy budowlane ukazują aktualny stan techniczny obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.
Wykonywane są na podstawie wizji lokalnych i zawierają opis wszelkich zaobserwowanych usterek i nieprawidłowości w obiekcie. Do każdego uszkodzenia określana jest przykładowa technologia naprawy oraz stopień pilności jej realizacji. Do protokołu dołączana jest dokumentacja fotograficzna wraz z Książką Obiektu Budowlanego.

Według art. 62 Prawa Budowlanego, aby umożliwić bezpieczne użytkowanie, budynki powinny być poddawane kontroli okresowej co najmniej raz w roku lub w przypadku obiektów o zabudowie przekraczającej 2000 m2, co najmniej dwa razy w roku.

Przeglądy są wykonywane przez doświadczonych inżynierów z wykorzystaniem obowiązujących przepisów prawnych i technicznych. Kontrole przeprowadzamy w sposób rzetelny, biorąc pod uwagę przede wszystkim takie aspekty jak:

  • bezpieczeństwo konstrukcji
  • bezpieczeństwo pożarowe
  • bezpieczeństwo użytkowania
  • ochrona środowiska

Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji przeglądów budynków mieszkalnych, usługowych i biurowych.

Współpracują z nami

Projekt i wykonanie: Coolbrand