Rozbiórki

Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze rozbiórek wszelkich obiektów inżynierskich na wszystkich etapach prac koncepcyjnych, budowlanych, przetargowych, wykonawczych i warsztatowych. Realizujemy projekty z uwzględnieniem stanu technicznego obiektów sąsiednich.

Oferujemy również kompleksowy nadzór nad pracami związanymi z zastosowaniem materiałów wybuchowych.

Współpracują z nami

Projekt i wykonanie: Coolbrand